Dunkers Kulturhus sommaren 2008


Stereoskopisk 3D-animation "Liv3D" (kan här ses)
och skulpturen 6:1

Stillbilder ur animationen


Skulpturen 6:1

Skulpturen 6:1

pedagogik

Tillbaka