Stubben, offentlig gestalting Körsbärets förskola Lund 2018, Brons ca 220cm hög, inklusive 5 bronsplattor
Film om processen och en 3D dokumentation av stubben längst ned.

 

 
Film om processen

 

se en 3D dokumentation av stubben

 

 

Stubben skapade jag digitalt, därefter har jag skrivit ut delarna i 3st för ändamålet inskaffade 3D-skrivare. Sandformad och gjuten på Rosengrens Metallgjuteri. Vissa detaljer är gjutna med förlorad form av Jonas Högström. Förmontering hjälpte Fredrik Sandblom mig med som även hjälpte mig med lite frakt vilket även Ladislav Kosa bidrog med. Ciselerad, blästrad och patinerad av mig (efter en intensivkurs i patinering av Peter samt instruktioner av Radek och hans hemmabyggda bläster). Plattorna har jag skapat i ett vektorprogram som därefter cnc-frästes på gjuteriet av Rolle och Patryk. Svets samt sandformning av Radek. Schwan formade svampar, Mirek assisterade Radek vid sandformning. Plattor formades av Micke de patinerades av Daniel. Montering Marc, Jonas och Wallins stenhuggeri samt jag själv. Marc Rizell kom även med bra tips under ciseleringen av stubben. Korrektur mm. av texter till plattorna har Sara Årestedt och Petter Lawenius hjälpt mig med. Ekonomi samt bollplank Sören Rosengren samt Cristina Sandin. Anders Bräck på Mediaverkstaden har varit behjälplig i initialskedet med Skissarvodet, Mediaverkstadens 3D-skrivare användes även till de första modellerna. Fantastiskt stöd under processen har jag fått av Ulrika Liljenström projektsamordnare på Lunds konsthall. Bra kontakt med förskolechef Annika Selander har också underlättat arbetets gång. Beställd av Lunds kommun och som konstnär för uppdraget är jag vald av personalen på Körsbärets förskola.
David Krantz 20190111