Anamorfos
(av grek.anamorpho’o ’ombilda’, ’omforma’ till morphe’, ’form’)

En anamorfos är en deformerad bild som uppstår i sin riktiga form då man ser den på ett okonventionellt sätt. En förvrängd eller en grotesk projektion, representation av en bild, ett plan eller en böjd yta som när den betraktas ur en viss vinkel eller i en cylindrisk, konisk eller pyramidformad spegel uppenbaras i sin rätta form.

Nyckel
Det okonventionella utgår ifrån att anamorfoser måste ses på ett annat sätt än den konventionella "rakt framifrån-positionen" som vi normalt är vana vid. Ett fenomen! Men vad skall det vara bra för? Jag tänker mig att när ett sådant fenomen upptäcks så är det lek, ett undersökande. Antingen släpper man det där eller går vidare. De som gick vidare med anamorfoser började skapa bilder som av någon anledning inte var lämpade för allas ögon. Det kunde handla om död, politik och sex. Recepten för att skapa dessa bilder var en hemlighet man inte gärna delade med sig.

Nyckel, konisk spegel, anamorfos med nyckel

 

What you see is what you get?
Vi tänker oss att seendet är en direkt perception av verkligheten. I realiteten rättar hjärnan till och ger mening åt de råa fakta våra ögon fångar in. När vi går på gatan och ser byggnader, fönster och dörrar så ger vi omedelbart dess geometri rektangulära former och fastän vi rör oss behåller de sin form. Vi föredrar en ordnad värld med regelbundna mönster, familjära former, när förvrängningar uppstår städar hjärnan upp. Vi ser vad vi vill se eller förväntar oss att se.

Två lika långa gröna streck

 

Måleriet når sin vetenskapliga höjdpunkt.
Leonardo da Vinci experimenterade med anamorfoser på 1400-talet men fenomenet var sedan länge känt i Kina.
The Ambassadors, 1533 av Hans Holbein, innehåller all teknik som behövs för att avbilda "verkligheten": Linjeperspektivet, fotografisk avbildning men även en anamorfos. En tolkning är att det anamorfosa kraniet symboliserar avgrunden mellan forskning och konst.

The ambassadors sedd framifrån och detalj från högra sidan

 

Underhållning
Senare tiders Anamorfoser är till största del kitsch! Porträtt av personer som associeras med fenomenet, som Leonardo da Vinci, Lewis Carrol, M C Escher, Salvador Dali, Jules Verne osv. Presentationen görs ofta direkt avslöjande.

Ett anamorfost fotografi speglat i en cylinder.

Nytta?
Anamorfoser är en smal gren på konstens träd.
Vad den har gjort för nytta under sina mer än 600 år är svårt att säga, kanske en större insikt i vad seendet är.

I praktiken finns få användningar som är av nytta. Vägmarkeringar är en av dessa; de har en uppgift som är svår att avfärda
.

Vägmarkering sedd rakt ovanför och från körriktningen

 

David Krantz Malmö 030623

<–tillbaks