David Krantz' Via Negativa

(Paul Soares)

"Heineken? Fuck that shit! – Pabst Blue Ribbon!"
(Ur Blue Velvet)

Begreppet 'Via Negativa' har sitt ursprung i skolastiken och mystikerna, som strävade efter tomhet: ju tommare sinnet, desto mottagligare är man för "the working of the presence (the Divinity)". "The negative way, a way of turning the back upon the finite, is part of an old, positive, verified insight, at once the last freedom and, as far as many men are concerned, perhaps a lost freedom." (Encyclopædia Britannica)

Vägen stavas Nej, och tar sig uttryck i negationer: Anti, parodi, blasfemi, förvrängning. (Alternativt bejakelse av döden, intet, destruktion, dröm.) Hos David Krantz är medlet ironi, reflexion – över konsten, konstnären, skapandet i sig, och till sist själva utställandet. (Samt bejakelse av skönhet och lek.)

David Krantz' Via Negativa kan ses som en kapplöpning mellan konstnären och (den uttolkande) betraktaren mot en nollpunkt: den totala meningslösheten (eller -friheten). Där lämnar han sedan, på cykel, betraktaren ensam med den outtalade frågan:

Vad är nollpunkten? En återvändsgränd? Eller slutet på alla vägar?

I sista fallet skulle den konstnärliga implikationen bli att betraktaren tvingas stå kvar i Tomheten och vidaredikta på Intet. I förlängningen, att som fri människa välja och skapa verkligheten, och fylla meningslösheten med en mening som inte försöker transcendera meningslösheten. Som religion, eller filosofi, eller Konst.

 

 

 

Scener från Galleri 54

 

Bilderna nedan är länkar.

Galleri 54 Göteborg 27/4-12/5
Galleri F15 Moss 1/9-13/10