Platser/seende

Till den manipulerade fotografi-diptyken Picnic återser vi målningarna, här representerade i ett hem.
Att gå på Picnic är ett sätt att förhålla sig till naturen, ett varande utan större anspråk.
Bilden har ett tredimensionellt inslag som uppnås betraktat med korsögd blick.
En situation uppstår, ett fryst ögonblick som upphäver tidigare antagande.