I.D
Nästa bild

Realitet/illusion

De digitala trompe l´oeil bilderna spänner på ett formellt plan mellan tid och rum. Bilden I.D. ger anspråk på att finnas i det befintliga rummet, en fjärilstavla här och nu. De andra bilderna rör sig mellan det självklara här och nu till det som är svårare att övertyga om, då och där.