Babord, för, akter, styrbord. 2005 olja på duk

Position och riktning
Målningarna är hämtade från den artificiellt gestaltade världen A quiet place
som i sin tur bygger på Arnold Böcklins kända målning De dödas ö.
Tanken var att använda det digitala landskapet som Monet nyttjade sin anlagda trädgård i Giverny.
I målningen av Böcklin finns en båt, den används här som en idémässig navigation och mobilt utgångsläge för de fyra motiven.Detalj från De dödas ö