Renderings

Rendera är förutom sin självklara svenska betydelse även ett försvenskat engelskt ord. "Rendera" används främst när man arbetar med digitala bildfiler och kan ses som det sista steget för den datorgenererade bilden.

Förbindelse

I filmen Närkontakt av tredje graden från 1977 av Steven Spielberg har ett antal personer drabbats
av en gemensam inre vision. Med olika medel försöker de var för sig framkalla bilden av vad som
senare visar sig ett existerande berg. Här följer dialogen en bra bit in i filmen när huvudrollsinnehavaren
(Richard Dreyfuss) och två till står vid foten av Devils tower(de är jagade av myndigheterna).

– En ravin leder till toppen. Den är lätt att ta sig upp för.

– Lönlöst, sen är det ett stup på 90 meter. Ducka!

–  Vad finns på andra sidan?

–  Om vi tar stigen till höger kommer vi till en dalgång.

–  Jag målade bara ena sidan.

–  Jag målade heller ingen dalgång.

–  Gör en skulptur nästa gång.

Varför bild

Det privata universumet låter sig endast återges på ett konstruerat och därför alltid med ett subjektivt resultat. Människan har med tidens gång utvecklat och effektiviserat det kommunicerande språket. Från oralt och gestikulerande till bilder och skulpturer vidare till symboler och deras övergång i bokstäver och text. Senast i utvecklingen den ljudsatta rörliga bilden.

För att konstruera det inre landskapet fysiskt förhåller man sig indirekt till den skala vi omges av. Eller så får man som i bilden inrätta en överenskommelse. Betraktningspunkten kan vara animerad som i t.ex. tivolins kärlekstunnlar eller som i de japanska trädgårdarna där olika upplevelser ges beroende på var man befinner sig. Skalan och omfånget är av logiska skäl begränsat, illusionen bibehålls så länge man låter sig förtrollas.

Av praktiskt och ekonomiskt skäl så föredrar jag bilden. I bilden är skalan av mindre vikt, vi förstår om det är stort, litet eller både och. Ett berg skapas på kort tid och kan med givna referenser uppfattas så högt som det är tänkt. En förflyttning låter sig göras med en tankes hastighet, en tidsresa blir i bilden möjlig. Det är i ramen begränsningarna ligger, det som omger bilden.